fb2021年11月25-26日交易時間表的變化 | IFCM
IFC Markets - 外匯交易
16 years

2021年11月25-26日交易時間表的變化

11/19
Thanksgiving Day
Thanksgiving Day
尊敬的客戶:

由於 2021 年 11 月 25 日和 26 日美國(感恩節)假期,以下工具的交易時間表已更改(CET):

工具25.11.202126.11.2021
CFDs: DJI, ND100, SP500, RUT2000, USVIX, OIL, XAUOIL, XAUSnP 關閉收盤時間 19:00
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG 收盤時間 19:00收盤時間 19:00
CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO 關閉收盤時間 19:00
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR 關閉15:30 – 19:00
CFD: #C-COTTON, #F-CT 關閉14:00 – 18:55
CFD: #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #C-COFFEE, #C-COCOA, #F-SB, #F-RC, #F-KC, #F-CC 關閉收盤時間 19:00
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO 關閉15:30 – 19:00
CFD on #S-… stocks, CFD on #ETF-… 關閉收盤時間 19:00

其他工具的交易可能會暫停。